Wednesday, June 17, 2015

Romaanivõistlus 2016

Kirjastus Tänapäev kuulutab välja algupärase romaani võistluse


Käesolev konkurss on kuues Tänapäeva korraldatud romaanivõistlus. 

1. Võistlustöid oodatakse 2. maini 2016. a.
2. Romaan peab olema kirjutatud eesti keeles.
3. Romaani pikkus on minimaalselt 6 autoripoognat (240 000 tähemärki koos vahedega ehk 133 masinakirjalehekülge).
4. Kõik käsikirjad võistlevad ühisel alusel, s.t. teemade kaupa käsikirju ei klassifitseerita. (Küll on aga võimalikud eripreemiad.)
5. Iga võistlusele toodud käsikirja (paberil, 2 eksemplaris) juures peab olema märgusõna ja kinnine ümbrik koos autori nime ja kontaktandmetega. Ümbrikule tuleb kirjutada vabalt valitud märgusõna.
Käsikirjad on soovitatav esitada ühele poole trükitult. Kui on trükitud kahele poole, peaksid käsikirjad olema köidetud ja leheküljed nummerdatud, aga soovitame vältida nn diplomitöö-tüüpi köidet. Kirjastus ei trüki ise välja elektrooniliselt esitatud käsikirju.
6. Arvesse lähevad vaid õigeks tähtajaks laekunud käsikirjad.
7. Käsikirju ei tagastata ega retsenseerita.
ŽÜRII
1. Žürii on 4–7 liikmeline, selle koostab võistluse korraldaja.
2. Žürii tuleb kokku 2016. aasta kevadel.
3. Võitjad kuulutatakse välja 2016. aasta suve lõpus või sügise alguses.
AUHINNAD
1. Žürii annab välja kolm põhiauhinda ja võib osa töid ära märkida avaldamissooviga.
2. Planeeritud auhinnafond on 9000 eurot.
MÄRKUSED
1. Žüriil on õigus auhindu vajaduse korral ja korraldajate nõusolekul ümber jagada.
2. Võitnud tööde kirjastamisõigus kuulub kirjastusele Tänapäev.
KÄSIKIRJAD PALUME SAATA VÕI TUUA
Kirjastus Tänapäev
Pärnu mnt. 20
Tallinn 10141

Algas noorteromaanivõistlus

Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Kirjastus Tänapäev kuulutavad välja ALGUPÄRASE NOORTEROMAANI VÕISTLUSE 
 
Noorteromaani sihtgrupp on 14–18-aastased noored.
Romaani pikkus on kuni 10 autoripoognat (400 000 tähemärki koos vahedega), minimaalselt 5 autoripoognat (200 000 tähemärki).Võistluse auhinnafond on 3200 eurot.

Iga võistlusele toodud käsikiri peab olema kolmes eksemplaris, varustatud vabalt valitud MÄRGUSÕNAGA ning lisatud kinnine ümbrik, milles autori nimi ja kontaktandmed. Märgusõna märkida ka ümbrikule. Leheküljed on soovitatav nummerdada. Köidetest soovitame mitte kasutada nn diplomitööde-tüüpi kõva köidet.
Võistlustöid oodatakse 18. jaanuariks 2016.
Võitjad kuulutatakse välja 2016. aasta kevadel.

Käsikirjad palume saata või tuua kirjastusse aadressil:

Kirjastus Tänapäev
Pärnu mnt 20
10141 Tallinn

Lisainfo:
Eesti Lastekirjanduse Keskus
kontaktisik: Anu Kehman
tel: 6177 234
Kirjastus Tänapäev
kontaktisik: Tauno Vahter
tel: 6691 894