Tuesday, August 23, 2011

Romaanivõistluse tööde laekumine
1. septembriks saabus konkursile 49 tööd (sh pooled tööd viimase kolme päevaga).

Nüüd on veel jäänud oodata neid töid, mis laekuvad postiga ja postitempli kuupäev on kuni 1. sept.
Tööde hulka arvestades on tõenäoline, et tulemused selguvad 2012 alguses.