Thursday, November 7, 2013

Lastejutuvõistluse tähtaeg on 1. detsembril


Tuletame meelde, et tänavuse lastejutukonkursi tööde laekumise tähtaeg on 1. detsembril.
Käsikirjad tuleb saata või tuua kirjastusse:

Kirjastus Tänapäev
Pärnu mnt 20
Tallinn 10141

Käsikirjad tuua kolmes eksemplaris. Kõigile töödele kirjutada märgusõna, autori kontaktandmed panna kinnisesse ümbrikusse ning ümbriku peale kirjutada sama märgusõna kui töödele.

No comments:

Post a Comment